පොලියුරේටීන් දැල් පැනලය

  • Polyurethane Pu Vibrating Screen Mesh Sieve Plates

    Polyurethane Pu කම්පන තිර දැල් පෙරන තහඩු

    Polyurethane PU තිර දැල් පෙරනයක් තහඩු විවිධ වර්ග ඇත, ඔබේ ඉල්ලීම් අනුව නිර්මාණය කළ හැක.

    Polyurethane PU තිර දැල් පෙරන තහඩු පොලියුරේටනේ විශිෂ්ට ඇඳුම් ප්‍රතිරෝධය, ඉහළ ශක්තිය, ඉහළ දිගු කිරීම සහ ඉහළ ප්‍රත්‍යාස්ථතාව පුළුල් පරාසයක තද බව, හොඳ කම්පන අවශෝෂණ කාර්ය සාධනය සම්පූර්ණයෙන්ම භාවිතා කරයි.