නයිලෝන් සහ රෙසින් නිෂ්පාදන

  • Industrial Nylon Resin Tube Pipe Hose

    කාර්මික නයිලෝන් ෙරසින් ටියුබ් පයිප්ප හෝස්

    නයිලෝන් පයිප්ප සහ දුම්මල පයිප්ප ඒවායේ අධික පීඩන ප්‍රතිරෝධය, ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධය, ඇඳුම් ප්‍රතිරෝධය, තෙල් ප්‍රතිරෝධය, විවිධ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාකාරක, වයස්ගත වීම වැළැක්වීම සහ දිගු සේවා කාලය නිසා විවිධ කර්මාන්තවල බහුලව භාවිතා වේ. වානේ කම්බි ශක්තිමත් කරන ලද නයිලෝන් ඉලාස්ටික් දුම්මල නළය සහ ෆයිබර් ශක්තිමත් කරන ලද නයිලෝන් ඉලාස්ටික් දුම්මල නළය සඳහා සාදා ඇත.