විශාල විෂ්කම්භය රබර් හෝස්

  • Rubber Hose For Marine Dredging Water Mud Suction Discharge

    සමුද්‍ර කැණීම් ජලය මඩ චූෂණ විසර්ජනය සඳහා රබර් හෝස්

    මේ ආකාරයේ රබර් හෝස් සඳහා ප්‍රධාන යෙදුම් වන්නේ මෝය නිෂ්කාශනය, වෙරළ නැවත පිරවීම හෝ විශාල ඉඩම් ගොඩකිරීම සහ අනෙකුත් සිවිල් ඉංජිනේරු ව්‍යාපෘති ය.විශාල විෂ්කම්භයක් සහිත චූෂණ සහ බෙදාහැරීමේ හෝස් නල මාර්ග සමඟ සම්බන්ධ කිරීම පහසුය, තරංග නිසා ඇතිවන දෝලනය අඩු කළ හැකිය.සොඬ නළයේ මාධ්‍ය වඩාත් සුමට කරන්න. පාවෙන කැණීම් සඳහා සමුද්‍ර රබර් හෝස් ඩ්‍රෙජර් සමඟ ගැළපෙන කැණීම් ඉංජිනේරු සඳහා භාවිතා වේ.