ආහාර ශ්රේණියේ නම්යශීලී ලෝහ හෝස්

  • Food Grade Flexible Metal Hose And Hose Assembles

    ආහාර ශ්‍රේණියේ නම්‍යශීලී ලෝහ හෝස් සහ හෝස් එකලස් කිරීම

    ආහාර ශ්‍රේණියේ ලෝහ හෝස් වල ප්‍රත්‍යාස්ථ සමෝච්ඡය විවිධ චලන විරූපණයන් සහ චක්‍රීය බර අවශෝෂණය කර ගැනීම පහසු කරයි.විශේෂයෙන්ම, අනෙකුත් සොඬ නළවලට වඩා දිගු ආයු කාලයක් පවතින නල මාර්ගයේ විශාල විස්ථාපන සඳහා වන්දි ගෙවිය හැකිය.ආහාර ශ්‍රේණියේ නම්‍යශීලී ලෝහ හෝස් ඉහළ විස්තීරණ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ඇත, නිරවද්‍ය උපකරණ රැහැන්, විදුලි බලය, වයර්, ප්ලාස්ටික්, රබර් සහ වෙනත් කර්මාන්තවල වයර් සහ විදුලි ආරක්ෂණය ලෙස බහුලව භාවිතා වේ.