සංයුක්ත හෝස්

  • Chemical Fuel Oil Delivery Composite Hose

    රසායනික ඉන්ධන තෙල් බෙදා හැරීමේ සංයුක්ත හෝස්

    සංයුක්ත හෝස් යනු විවිධාකාර බහු අවයවීය ද්‍රව්‍ය ශක්තිමත් කරන ලද ස්ථරයක්, මුද්‍රා තැබීමේ තට්ටුවක් සහ බාහිර ඇඳුම් හා වයස්ගත නොවන ස්ථරයකි.එය පරිගණක ආශ්‍රිත “ලැබින්ට්” මුද්‍රාවකින් ඔතා ඇති අතර එය සවි කර ඇති අභ්‍යන්තර සහ බාහිර සර්පිලාකාර වානේ කම්බි ආධාරකයකින් සමන්විත වේ.එය යුරෝපයේ ආරම්භ වූ අතර, නවතම පරම්පරාවේ ආරක්ෂිත ඛනිජ රසායනික හෝස් වේ.