රසායනික හෝස්

  • Acid Solvent Chemical Suction Discharge Rubber Hose

    අම්ල ද්‍රාවක රසායනික චූෂණ විසර්ජන රබර් හෝස්

    රසායනික හෝස් යනු රබර් හෝස් වර්ගයක් වන අතර එය සියලුම රසායනික ද්‍රව්‍ය, ද්‍රාවක සහ විඛාදන ද්‍රව වලින් 98% ක් උරා ගැනීමට සහ බෙදා හැරීමට නිර්මාණය කර ඇති අතර එය පුළුල් පරාසයක රසායනික ද්‍රව්‍ය, ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන, තෙල් සහ බැටරි සැකසුම් කර්මාන්තය හැසිරවීමට විශිෂ්ටයි.බොහෝ බහුලව භාවිතා වන අම්ල, රසායනික ද්රව්ය සහ ද්රාවණ හැසිරවීමට නිර්මාණය කර ඇති ඉහළ පීඩනය, ඉහළ උෂ්ණත්ව චූෂණ සහ විසර්ජන හෝස් ලෙස එය සෑදිය හැක.